Innovatie memory®-steel voorspanmethodes

Traditionele versterkingen

Naar de nieuwste stand van techniek werden vaak lijmwapeningen uit staal of CFK-Lamellen als buigtrekversterking toegepast. De krachtoverdracht van lijmwapeningen in de betonondergrond is vaak onvoldoende. De hoofdoorzaak ligt er in, dat de krachtoverdracht via de lijmlaag door de betondekking in het bouwdeel wordt overgedragen. In de betondekking bevinden zich buig en trek scheuren. Daarbij wordt de betondekking bij buitentoepassing voor de herstelwerkzaamheden door omgevingsinvloeden als vorst, dooizouten, carbonatatie e.d , sterk belast. Onderzoeken (1) tonen aan, dat de lijmverankeringen door vorst en/of invloeden door dooizout kunnen falen. CFK-Lamellen zijn bestemd voor in rust zijnde bouwdelen en alleen in uitzonderingsgevallen voor blijvend dynamisch belaste bouwdelen toegelaten.

(1) www.mdpi.com/journal/polymers

Innovatie: Robuste versterking met memory®-steel

Bij versterking met memory®-steel «re-plate» wordt de hechtkracht via een mechanische eindverankering in de betonkern ingevoerd. De zeer eenvoudig aan te brengen versterkingsmaatregel laat zich zonder grote voorbewerking aan de betonondergrond bevestigen en binnen weinige minuten voorspannen.

Bij versterkingen met geribde staalstaven «re-bar» vindt de krachtoverdracht in de gezonde betonkern plaats via een nieuwe mortellaag, welke de beschadigde betondekking vervangt. Bestaande scheuren in de dragende ondergrond worden door de voorspanning van het memory®-steel aanzienlijk verminderd.

Brugdragers:
Voorgespannen buig-trekversterking in de langs richting en voorgespannen schuif-versterking «overdrukken van de dwarsdoorsnede» geven een robuuste verankering in de drukzone.

Brugdekken:
Voorgespannen buig-trekversterking met robuuste krachtoverdracht door het opruwen van de dragende ondergrond en vervanging van de beschadigde beton toplaag.


Scroll To Top