Gewelfversterking bij het metrostation Jungfraujoch

Jungfraujoch BE, Zwitserland

Beschrijving van het project
In het kader van verschillende uitbreidingswerken in het ondergrondse station van het Jungfraujoch werden re-bars ingebed in een gespoten mortellaag om een gewelf te versterken. Perron 3 biedt momenteel slechts een eenzijdige, niet-toegankelijke ingang. Met een uitbreiding van de stationshal worden nieuwe perrons gebouwd en wordt het nieuwe station beter aangepast voor een kortere overstaptijd. De uitbreiding van de perrontoegang zal ook de bezoekersstromen verbeteren, tevens zal deze uitbreiding het verkeer tuusen de bezoekers en vracht worden gescheiden. Door de genoemde uitbreiding van de toegang moest het bestaande gewelf in de lengterichting worden versterkt. Aan beide uiteinden werden de staven in een droge gespoten mortellaag over een lengte van ongeveer 1,5 m verankerd.

re-fer Product
15 re-bar met een lengte van 10 m verankerd in gespoten mortel en geativateerd.

Download

 

Jaar
2019

Aannemer
re-fer AG

Info
Buigspanning versterking

Ingenieursconsultant
B+S Ingenieure

Product
re-bar


Scroll To Top