Basistest met re-bar

Hechttesten

Met uittrekproeven werd de eindverankering met verschillende Sika mortels onderzocht. De verankeringslengte met de geteste mortels op een beton met druksterkte > 25 N/mm2 werd als volgt vestgesteld:

In Sika Reprofilerings- resp. Spuitmortel
Verankeringslengte: >500 mm
(afhankelijk van de situatie)

Ingeslepen in sleuf in Sika gietmortel
Verankeringslengte
re-bar 10: >600 mm
re-bar 16: >1’000 mm
Afstand tussen de sleuven: >200 mm

Bij hogere betonkwaliteiten is het mogelijk om de verankeringslengtes te verkleinen. Zie pagina 25 voor meer verankeringsopties.

Structueel gedrag

Het structurele gedrag van de wapening met re-bar op de balk met de afmetingen hoogte 160 mm, breedte 250 mm, overspanning 2,00 m werd gecontroleerd. re-bar geactiveerd en niet geactiveerd zijn vergeleken.

Grootschalige test: Versterking negatief-moment op een brugplaat

Empa Zwitserland onderzocht het buigbelastingvermogen van versterkte brugliggers met re-bar staven. De staven werden in een betonsleuf in de bovenzijde van de plaat geplaatst en gevuld met SikaGrout®-314 N. In een tweede serie werd re-bar in de reprofileringsmortel Sika MonoTop®-452 N op het oppervlak aangebracht. In een grootschalige test wordt een brugplaat gesimuleerd die in dwarsrichting is versterkt met 5 voorgespannen re-bar wapeningsstaven.

 

 

Testresultaat: Versterking negatief moment

De gemeten scheurbreedtes konden bij gelijke belasting aanzienlijk worden verminderd. De constructie blijft langer in nietgescheurde toestand. Door dat de internewapening door de voorspanning ontlast werd, heeft dit ook een positief effect op het vermoeiingsgedrag en dus op de levensduur van de constructie.

 

Traglastversuch: Schubverstärkung an T-Träger

Bij Empa Zwitserland zijn verschillende belastingtesten uitgevoerd en zo ontworpen dat falen bij afschuiving optrad. Een eerste referentiepoging zonder extra re-bar schuifbeugelversterking werd tot breuk belast. Deze zwaar beschadigde referentiebalk met gescheurde dwarskrachtwapening en gapende scheuren werd geïnjecteerd en versterkt. Daarnaast zijn vier andere onbeschadigde Tbalken verstevigd met re-bar schuifbeugel en getest.

De testen toonde duidelijke trekwinst op de draaglast. Tevens geeft de voorspanning kleinere scheuropenin gen bij gelijke last als zonder voorspanning

Dankzij de voorspanning wordt de trekspanning in de binnenste schuifwapening ontlast. Rekstrookjes op de internewapening tonen aan dat deze in de referentiebalk bij ~ 200 kN begint te vloeien. Na het plaatsen van 5 voorgespannen re-bars, start het vloeien van de internewapening pas bij ~ 500 kN.


Scroll To Top