Basistesten met re-plate

Mechanische eindverankering

De mechanische eindverankering met de Hilti directe bevestiging in combinatie met re-plate is getest met uittrekproeven. De verankering is niet bepalend voor het ontwerp als het beton een druksterkte > 25 N/mm2 heeft. Bij lagere betonkwaliteiten moet over overleg met de re-fer ingenieur plaatsvinden.

Constructief gedrag

Het constructieve gedrag van de wapening werd getest op panelen met afmetingen (h=150 mm, b=500 m, L=4m). Een referentieplaat werd vergeleken met twee versterkte platen

Grootschalige test: vergelijking van re-plate met CFK-lamellen

Buigproeven bij Empa tonen re-plate- en CFK–Lamellem met vergelijkbare axiale stijfheid EA. De versterkte betonplaten (hoog 150 mm, breedt 500 mm, spanbreedte 4,00 m) werden ook vergeleken met een ongewapende referentiebalk en vertoonden significant hogere breukbelastingen. De replate versterking faalde als gevolg van betonstuiking in de drukzone met hoge uitwijkingen. De CFK-upgrade is vroegtijdig mislukt vanwege de diepe breukrek. Dankzij de voorspanning met het ductiele re-plate-proces werd een aanzienlijk hogere scheurbelasting bereikt.


Scroll To Top